فايل فلش گيرنده ديجيتال آيكلاس مدلDVB-T9109 HD

لازم به ذكر است اين فايل با گيرنده مدل T9209 هم سازگار ميباشد!

ايسى W25X32